Aktiv hälsa i Uppsala

Om mig

Om mig

Jag har drygt 30 års erfarenhet av att bedöma och behandla olika typer av besvär, allt ifrån akuta skador till kroniska smärttillstånd. Innan jag blev privatpraktiserande provade jag på arbete både inom primär- och slutenvård samt som företagsfysioterapeut. Har även varit konsult för Försäkringskassan i sambedömningar mellan olika vårdgivare samt arbetat med Unga vuxna med psykisk ohälsa i projekt inom Region Uppsala. Under åren har jag vidareutbildat mig på olika sätt, dels inom akupunktur men även med OMT (ortopedisk manuell terapi), Axelina (axelrehabilitering), Idrottsmedicin, Basal Kroppskännedom samt till instruktör inom medicinsk yoga. På fritiden hjälper jag Upsala IF:s herr- och damseniorlag i fotboll samt är ledare på F&S. Under mina år som verksam fysioterapeut har jag ibland träffat människor med symptom som inte alltid har kunnat härledas till en fysisk åkomma. Ur en frustration över att inte fullt ut förstå och kunna hjälpa på ett bra sätt föddes tanken på en längre vidareutbildning. Sedan drygt 10 år är jag därför också utbildad samtalsterapeut, har gått en sk KBT-steg 1. En ökad förståelse kring psykisk ohälsa och hur detta ibland kan manifesteras i kroppen har givit mig bättre verktyg för att hjälpa den med en mer komplex bild. Att få balans mellan aktivitet och vila, -både fysiskt och mentalt i-livets olika skeden kräver medvetenhet om sina egna behov och en förmåga att kunna tolka kroppens olika signaler. Det är inte alltid så lätt och därför hjälper jag dig gärna med att sortera och kanske rensa bland dina ”måsten” så att du får en vardag som känns hanterbar. Om du känner dig osäker på vilket hjälp du behöver så hör gärna av dig så börjar vi med ett samtal!

Login